Aktualno

Pitaj konzultanta – Ivana Rukavina Halilagić
  • Objavljeno:
  • 14.04.2017.

SASA5574xU rubrici „Pitaj konzultanta“ odgovaramo na vaša pitanja na temu EU fondova. Slijede pitanja vezana uz poziv „Umjetnost i kultura za mlade“, a odgovor na njih daje konzultantica tvrtke EU PROJEKTI gđa. Ivana Rukavina Halilagić.

PITANJA:
Nova smo udruga registrirana u Registru udruga za područje djelovanja 6. Kultura i umjetnost tek šest mjeseci. Većina projekta ne prihvaća novonastale udruge te nas zanima isključuje li  nas to kao prihvatljivog prijavitelja? Također molimo Vas odgovor na sljedeća pitanja:

1. Dogovorili smo suradnju sa više srednjih škola. Možemo li navesti te škole kao partnera na projektu iako prijavitelj obavlja svu organizaciju, a u projektu sudjeluju jedino njihovi učenici?

2. Planirano je sudjelovanje oko 1.000 mladih osoba. U uputama piše da je obavezan dokument preslika osobne iskaznice ili izvatka iz matice rođenih/rodnog lista međutim zanima nas može li se sudjelovanje utvrditi na neki drugi način s obzirom na veliki broj sudionika i zato što je moguće da neki od sudionika nemaju osobnu iskaznicu ili ju ne žele dostaviti. Je li moguće, na primjer, dostaviti potvrdu škole čiji učenici će sudjelovati lili nešto slično?

3. Može li obuka djelatnika organizacija sudionika, prijavitelja i partnera biti jedna od prihvatljivih i sufinanciranih aktivnosti u sklopu projekta?

ODGOVORI: 

S obzirom da ste registrirani tek 6 mjeseci niste prihvatljivi prijavitelj. Prihvatljivi prijavitelji moraju ispuniti sljedeće uvjete:
– na dan objave Poziva mora biti registriran za obavljanje navedene djelatnosti u Republici Hrvatskoj najmanje 12 mjeseci;
– imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje do uključujući zadnjeg dana u mjesecu prije prijave projektnog prijedloga na natječaj;
– nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
– nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
– ispunjavati obveze koje su odnose na financijsko izvještavanje propisane odgovarajućim zakonom;
– posjedovati dostatne pravne, financijske i operativne kapacitete za provedbu projekta.

1. Ne, škole nisu prihvatljivi partneri u Pozivu.

Prihvatljivi partneri su:
– umjetnička organizacija;
– udruga u području kulture i umjetnosti
– udruga u području socijalne djelatnosti;
– zaklada;
– ustanova u kulturi;
– jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave.

2. Prijavitelj mora osigurati da su sudionici u projektnim aktivnostima pripadnici ciljne skupine te osigurati dokaze o njihovoj pripadnosti ciljnim skupinama. Prema točki 1.4. Uputa za prijavitelje za mlade u dobi od 15 do 25 godina obavezan dokument je preslika osobne iskaznice ili izvatka iz matice rođenih/rodnog lista. Izuzeća nisu dostupna jer se dokazivanje ciljnih skupina mora provesti.

3. Djelatnici organizacije prijavitelja i partnera nisu ciljana skupina Poziva te se njihova obuka ne može sufinancirati sredstvima namijenjenim Pozivu.

Prihvatljive aktivnosti su:
– Skupina aktivnosti A: priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u srednjim školama;
– Skupina aktivnosti B: priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u nepovoljnom položaju;
– Skupina aktivnosti C: priprema, produkcija i provedba kulturnih i umjetničkih programa.

Više informacija o navedenom natječaju možete pronaći ovdje.