Aktualno

Pitaj konzultanta – Ivana Rukavina Halilagić
  • Objavljeno:
  • 22.09.2017.

ivana500xneštoU rubrici „Pitaj konzultanta“ odgovaramo na vaša pitanja na temu EU fondova. Slijede pitanja vezana uz poziv Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08, a odgovor na njih daje konzultantica tvrtke EU PROJEKTI gđa. Ivana Rukavina Halilagić.

PITANJE:
Planiramo se prijaviti na poziv Certifikacijom proizvoda do tržišta. Možete nam razjasniti je li prihvatljiv trošak vanjski stručnjaka, konzultanata koji bi nam pomogli pripremiti natječajnu dokumentaciju, s obzirom na manjak iskustva u pripremi? S obzirom da je pružanje usluga naš glavni i jedini proizvod, zanima nas odnosi li se ovaj poziv i na certifikaciju usluga? Također, koliki je maksimalni iznos bespovratnih sredstava koje možemo dobiti?

ODGOVOR:
Trošak vanjskih stručnjaka i pripreme natječajne dokumentacije nije prihvatljiv trošak, kao ni certifikacija usluga. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se isključivo na certifikaciju proizvoda. Ovaj tip ulaganja bit će prihvatljiv u okviru poziva Podrška poduzećima u zadovoljavanju norma, u svrhu poboljšanjog pristupa tržištima i povećanju konkurentnosti čija objava je, sukladno Indikativnom godišnjem planu objave natječaja, planirana za kraj rujna ove godine.

U nastavku navodimo sve neprihvatljive troškove:
– nadoknadivi PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji korisnik ima pravo ostvariti odbitak;
– troškovi vezani za održavanje postojeće isprave o sukladnosti;
– troškovi uvođenja znakova kvalitete;
– troškovi uvođenja i održavanja normi za sustave upravljanja i procesa;
– troškovi akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti;
– troškovi koji nisu izravno povezani sa svrhom projekta;
– troškovi upravljanja projektom;
– kupnja, najam i zakup opreme;
– kupnja, najam i zakup vozila;
– kupnja, najam i zakup nekretnina (uključujući i zemljište);
– kupnja, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za osobnu uporabu, najam ili prodaju;
– doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti;
– operativni troškovi (sirovine, energija, gorivo, telekomunikacije, grijanje, održavanje, upravljanje zgradom, itd.);
– troškovi sitnog inventara;
– troškovi amortizacije;
– trošak police osiguranja imovine;
– troškovi osoblja kao dio troškova provedbe projekta;
– otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu;
– plaćanja bonusa zaposlenima;
– bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode;
– kamate na dug;
– gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
– kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora;
– ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 HRK.

Više o Pozivu pročitajte OVDJE.