Aktualno

Pitaj konzultanta – Ivana Rukavina Halilagić
  • Objavljeno:
  • 16.06.2017.

ivana500xnešto
U rubrici „Pitaj konzultanta“ odgovaramo na vaša pitanja na temu EU fondova. Slijede pitanja vezana uz tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, a odgovor na njih daje konzultantica tvrtke EU PROJEKTI gđa. Ivana Rukavina Halilagić.

PITANJA:
Poduzetnik sam s područja Brodsko-posavske županije s poduzećem srednje veličine. Planiram se javiti na natječaj za tip operacije 4.2.1. te Vas molim odgovore na sljedeća pitanja:

1. Moram li biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda?
2. Što ulazi pod prihvatljive opće troškove?
3. Koji je intenzitet potpore te koji je najveći iznos bespovratnih sredstava?

ODGOVORI:

1. Da, prije objave Poziva morate biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda ne bi li bili prihvatljiv prijavitelj. U nastavku navodimo sve uvjete prihvatljivosti:
- fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike;
- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru;
- proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

2. Prihvatljivi opći troškovi su troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl. 

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
– troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti;
– troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti;
– troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

3. Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a najviša i najniža vrijednost po projektu su:
– za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000,00 EUR do 3.000.000,00 EUR
– za ostale sektore od 15.000,00 EUR do 2.000.000,00 EUR.

Više o Pozivu saznajte ovdje.