Aktualno

Partnerski sporazum
  • Objavljeno:
  • 20.11.2014.

Partnerski sporazum označava sporazum između Europske komisije i zemalja članica o ESI fondovima. Točnije, zemlje članice moraju izraditi, implementirati te zatim ispregovarati s Komisijom strateške planove s investicijskim prioritetima koji su usklađeni s općim ciljevima strategije Europa 2020. i pokrivaju svih pet ESI fondova (Europski fond za regionalni razvoj – ERDF, Europski socijalni fond – ESF, Kohezijski fond – CF, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – EAFRD).

Partnerski sporazum je krovni plansko-programski dokument koji nastaje kao rezultat višerazinskih pregovora s predstavnicima lokalnih i regionalnih jedinica, različitim interesnim skupinama te nevladinim organizacijama. Svrha pregovora je poboljšati koordinaciju, osigurati dosljednu provedbu, omogućiti korisnicima izravniji pristup financijskim sredstvima te povezati fondove sa Strategijom Europa 2020.

Europska komisija je potvrdila Partnerski sporazum s Hrvatskom 30. listopada 2014. godine čime je otvoren put za korištenje 10.6 milijardi eura iz ESI fondova u idućih 7 godina odnosno 10 godina ako uključimo N+3 razdoblje. Navedena sredstva će biti okosnica hrvatske razvojne strategije te će mobilizirati dodatno javno i privatno financiranje za rast i otvaranje radnih mjesta čime će se smanjiti regionalne razlike u zemlji.

 

Sadržaj sporazuma o partnerstvu možete preuzeti ovdje.