Aktualno

Operativni program Konkurentnost i kohezija
  • Objavljeno:
  • 20.11.2014.

Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

Operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije 2014.-2020., za čiju je pripremu zaduženo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske, obuhvatit će aktivnosti iz deset tematskih ciljeva predviđenih Uredbom Europske komisije o Strukturnim instrumentima za razdoblje 2014.-2020., to su:

1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
2. Jačanje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija
3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika
4. Podrška približavanju prema ekonomiji utemeljenoj na niskim emisijama CO2 u svim sektorima
5. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencija te upravljanje rizicima
6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla na ključnoj infrastrukturi prometne mreže
8. Promicanje održivog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
9. Promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva
10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

U okviru OPKK 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijarda eura od čega 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).

Operativni program Konkurentnost i kohezija možete preuzeti ovdje!

Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva OPKK 2014.-2020. možete preuzeti ovdje!

Brošuru “Mogućnosti financiranja iz OPKK 2014.-2020.” možete preuzeti ovdje!