Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
  • Objavljeno:
  • 19.07.2016.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zdravlje
Datum otvaranja natječaja: 18.07.2016.
Rok za prijavu: 31.12.2019.
Iznosi sredstava €: 14.305.882
Prijavitelji: Ostalo
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ustanove
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a3.1 Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koja uključuje aktivnosti navedene u točci 2.7 Uputa, a koje će se provoditi u 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom. Navedeni domovi određeni su Operativnim planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016. kao prioritetne institucije u procesu deinstitucionalizacije kojima je potrebno unaprijediti infrastrukturu za pružanje socijalnih usluga u zajednici, stoga je:

Svrha ovog Poziva

- podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.

Predmet ovog Poziva

- prilagoditi 18 domova socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za osobe s invaliditetom za potrebe pružanja usluga u zajednici putem infrastrukturnih ulaganja.

Prihvatljivi prijavitelji

- 18 domova socijalne skrbi Republike Hrvatske2 (9 domova za invalide i 9 domova za mentalno oboljele):

1. Dom za odrasle osobe Bjelovar

2. Dom za odrasle osobe Blato, Korčula

3. Centar za rehabilitaciju Pula

4. Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula

5. Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

6. Dom za odrasle osobe „Bidružica“- Desinić

7. Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ – Osijek

8. Dom za odrasle osobe „Ljeskovica“

9. Centar za rehabilitaciju Rijeka

10. Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka

11. Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split

12. Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrlika

13. Centar za rehabilitaciju „Mir“, Kaštel Novi – Rudine

14. Dom za odrasle osobe „Trogir“

15. Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ – Vinkovci

16. Centar za rehabilitaciju „Stančić“ – Dugo Selo

17. Centar za rehabilitaciju Zagreb

18. Dom za odrasle osobe Zagreb

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 107.294.118,00 HRK. Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 150.000,00 HRK, dok je maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 9.000.000,00 HRK.

Poziv se vodi kao ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.

Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine.

05. 09. 2016. – VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!

17.05.2017. – VAŽNO!

Ovim putem Vas obavještavamo da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije promijenilo adresu te posluje na novoj adresi:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22

10 000 Zagreb

Također, promijenjena je i adresa Komisije za razmatranje prigovora te je ubuduće prigovore za predmetni Poziv na dostavu projektnih prijedloga potrebno podnositi na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Upravljačko tijelo za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Komisija za razmatranje prigovora

Miramarska cesta 22

10 000 Zagreb

Telefonski kontakti i elektroničke pošte ostali su nepromijenjeni.

Prvi ispravak sažetka Poziva može se preuzeti ovdje.

Drugi ispravak sažetka može se preuzeti ovdje.

31. 10. 2017. – VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.01, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena druga izmjena Poziva kojom se usklađuje Obrazac 2. Izjava prijavitelja s člankom 2.4. Kriteriji za isključenje prijavitelja Uputa za prijavitelje.

4.11.2017. – VAŽNO – III. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1, referentna oznaka: KK.08.1.3.01, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena treća izmjena Poziva kojom se modalitet Poziva mijenja iz trajno otvorenog u privremeno otvoreni poziv s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. veljače 2018. godine.

Dokumentacija:
9a3.1 Sažetak Poziva

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com