Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija; Ograničen poziv
  • Objavljeno:
  • 08.05.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Znanost i tehnologija, Ostalo
Datum otvaranja natječaja: 08.05.2017.
Rok za prijavu: 30.06.2017.
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Fakulteti
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se bespovratna sredstva za poticanje sustava istraživanja otvorenog za inovacije, koji odgovara potrebama gospodarstva, usmjerenog na poboljšanje kapaciteta istraživačkih organizacija za provedbu vrhunskih znanstvenih istraživanja za daljnji prijenos znanja i vještina koji mogu u značajnoj mjeri doprinijeti društvenom razvoju i gospodarskom rastu.

Svrha: jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije pružanjem potpore organizacijskoj reformi/promjenama i razvoju IRI infrastrukture. Kroz organizacijsku reformu omogućit će se institucionalna reforma IRI sektora odnosno poboljšanje funkcioniranja kroz neformalne i formalne procese organizacijske strukture s ciljem poboljšanja kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti. U konačnici rezultat takve reforme bit će transformacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu privremenog Poziva za dvije grupe projekata.

Grupa 1
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Grupe 1 ovog Poziva je 304.000.000,00 HRK.

Grupa 2:
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Grupe 2 ovog Poziva je 456.000.000,00 HRK.
Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu Grupe 2 može iznositi 266.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: do 100%

Prihvatljivi prijavitelji: na ovaj Poziv mogu se prijaviti samo prijavitelji s projektima koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odabralo putem Javnih poziva na dostavu projektnih prijava ”Priprema zalihe infrastrukturnih projekta za EFRR 2014. – 2020.”, a koji su uključeni na Indikativnu listu zalihe projekata znanstvene infrastrukture MZO-a te pripadaju u jednu od sljedećih kategorija:
– visoko učilište upisano u Upisnik visokih učilišta MZO-a;
– znanstvena organizacija upisana u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a;
– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH samo u slučaju ako se projekt odnosi na istraživačku infrastrukturu.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru Grupe 1 ovog Poziva su:
– građevinski radovi na postojećim objektima IRI infrastrukture u svrhu prilagodbe prostora za ugradnju/postavljanje opreme koja se nabavlja kroz projekt
– provedba stručnog nadzora građevinskih radova
– opremanje objekata IRI infrastrukture
– organizacijska reforma institucije/ustrojstvene jedinice (npr. usluga vanjskog stručnjaka, usluga postupka akreditacije i sl.)
– upravljanje projektom (administrator projekta)
– usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave
– revizija projekta
– provedba horizontalnih načela
– promidžba i vidljivosti.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru Grupe 2 ovog Poziva su:
– izgradnju IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnje postojeće IRI infrastrukture, uključujući e-infrastrukturu ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija ) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja
– provedba stručnog nadzora građevinskih radova
– opremanje objekata IRI infrastrukture
– organizacijska reforma institucije/ustrojstvene jedinice (usluga vanjskog stručnjaka, usluga postupka akreditacije i sl.)
– osnivanje trgovačkog društva ili ustanove samo u slučaju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH
– upravljanje projektom (administrator projekta)
– usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave
– revizija projekta
– provedba horizontalnih načela
– promidžba i vidljivosti.

Krajnji rok prijave: 21. lipnja 2017.g.

7. lipnja 2017. – VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavamo Vas kako se u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava privremenog modaliteta „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“, referentna oznaka: KK.01.1.1.02., izmjenjuje rok za dostavu projektnih prijedloga sa 21. lipnja 2017.g. na 30. lipnja 2017.g.

19. lipnja 2017. – VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA

U svrhu jasnijeg tumačenja Poziva Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi prvu izmjenu dokumentacije Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“, referentna oznaka: KK.01.1.1.02

Prva izmjena natječajne dokumentacije bit će dostavljena unaprijed utvrđenim prihvatljivim prijaviteljima.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.