Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima; za velike korisnike
  • Objavljeno:
  • 30.05.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Datum otvaranja natječaja: 29.05.2017.
Rok za prijavu: 31.07.2017.
Iznosi sredstava €: 16.000.000
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Pravne osobe, Fizičke osobe
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: dodjela sredstava za provedbu tipa operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima.

Svrha: povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi prijavitelji:
– fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike;
– fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru;
– proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Prihvatljivi troškovi su:
– p
rihvatljivi opći troškovi;
– prihvatljivi nematerijalni troškovi i
– prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi su:
– t
roškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
– troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti;
– troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti i
– troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gor

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore: 120.000.000,00 HRK

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi:
– za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR
– za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 200.000 EUR.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 26. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 31. srpnja 2017.g. do 12:00 sati.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.