Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) KK.03.1.2.02.0001
  • Objavljeno:
  • 11.07.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poduzetništvo
Datum otvaranja natječaja: 11.07.2017.
Rok za prijavu: 10.10.2017.
Prijavitelji: Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj projekta: jačanje ponude profesionalnih usluga diljem Hrvatske putem umreženih PPI-jeva, kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja, prilagođena njihovim potrebama te omogućio ujednačen pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama.

Projektom će se osigurati:
1. razvoj Mreže PPI-jeva;
2. jačanje kompetencija te razvoj novih usluga članica Mreže;
3. podizanje svijesti o formiranju i važnosti Mreže;
4. uspostava sustava vrednovanja i ocjene kvalitete usluga Mreže.

Prihvatljivi prijavitelji: Poduzetničke potporne institucije (u daljnjem tekstu PPI): Prihvatljivi PPI-jevi su oni koji su upisani u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture http://reg.mingo.hr/pi/public/

Prihvatljive aktivnosti: 
Aktivnost 1. Izrada strategije razvoja MPPI
Aktivnost 2. Jačanje kompetencija i razvoj novih usluga članica Mreže
Aktivnost 3. Podizanje svijesti o formiranju i važnosti Mreže
Aktivnost 4. Uspostava sustava vrednovanja i ocjene kvalitete usluga MPPI

Prihvatljivi troškovi: sudionici u ovom pilot projektu imat će pokrivene troškove od strane HAMAG-BICRO-a za sljedeće stavke:
– troškovi putovanja na stručne edukacije za zaposlene u PPI-evima
– trošak razvoja pilot usluga unutar PPI-ja ili zajedno sa drugim PPI-jem (trošak dovođenja stručnjaka, organizacije događanja, promocije usluge i sl.)
– trošak provedbe pilot usluga
– trošak promotivnih aktivnosti.

Krajnji rok prijave: 10. listopada 2017.g.