Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona KK.03.1.2.03. Otvoreni poziv
  • Objavljeno:
  • 21.04.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Infrastruktura
Datum otvaranja natječaja: 21.04.2017.
Rok za prijavu: 22.09.2017.
Iznosi sredstava €: 10.133.333
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: ulaganja u izgradnju zajedničke, osnovne i dodatne infrastrukture postojećih poduzetničkih zona poput prometne, komunalne, energetske i elektroničko komunikacijske infrastrukture unutar područja obuhvata zone.

Cilj: razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstva će se dodijeliti projektima: Izgradnje zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture poduzetničkih zona koje su osnovane najkasnije do 31.12.2016. godine te su u istom razdoblju prostorno definirane prostorno-planskom dokumentacijom.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijavitelj se može prijaviti i provoditi projekt isključivo samostalno.

Prihvatljive aktivnosti:
– Priprema tehničke dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekt s troškovnicima, potrebne dozvole), dokumentacije projektnog prijedloga;
– Ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture postojećih poduzetničkih zona;
– Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura;
– Upravljanje projektom u ime i za račun investitora, sukladno čl. 33. – 39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje;
– Stručni nadzor gradnje zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture;
– Aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti projekta;
– Financijska revizija projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 76.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000,00 HRK

Intenzitet sufinanciranja:
– Lokacija poduzetničke zone nalazi se u jedinici područne (regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti u 1. skupinu = 85%
– Lokacija poduzetničke zone nalazi se u jedinici područne (regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti u 2. skupinu = 75%
– Lokacija poduzetničke zone nalazi se u jedinici područne (regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti u 3. skupinu = 65%
– Lokacija poduzetničke zone nalazi se u jedinici područne (regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti u 4. skupinu = 55%

Krajnji rok prijave: 22. rujna 2017.g.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 22. svibnja 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.