Priprema studijske dokumentacije za projekte upravljanja rizicima od poplava Ograničeni poziv
  • Objavljeno:
  • 24.10.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Infrastruktura
Datum otvaranja natječaja: 19.09.2017.
Rok za prijavu: 20.11.2017.

Opći cilj: Izrada kompleta studijske dokumentacije kojom će se definirati i društveno-ekonomski opravdati optimalne mjere upravljanja rizicima od poplava na slivovima odabranima temeljem Prethodne procjene rizika od poplava koja definira tzv. “područja s potencijalno značajnim rizicima od poplava”.

Specifični ciljevi:
- Doprinos glavnom rezultatu specifičnog cilja 5b1 koji se odnosi na smanjenje na najmanju moguću mjeru šteta uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima i druge opasnosti putem rješavanja određenih prioritetnih rizika
– Definiranje mjere za preventivno upravljanje rizicima od poplava (infrastrukturne odnosno građevinske mjere)
– Smanjenje područja koje je podložno potencijalno značajnim rizicima od poplava s 30.000 km2 na 27.000 km2.

Krajnji rok prijave: 20. studenog 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com