Poziv za iskazivanje interesa za prijavu projekata koji će se financirati u 2014.g. iz jednog od EU fondova za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
  • Objavljeno:
  • 02.07.2013.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Datum otvaranja natječaja: 01.07.2013.
Rok za prijavu: 01.09.2013.
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Fizičke osobe

Ministarstvo poljoprivrede raspisuje Poziv za iskazivanje interesa za prijavu projekata koji će se financirati u 2014.g. iz jednog od EU fondova za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj.

Poziv je otvoren od 1. srpnja do 1. rujna 2013.

Pozivaju se svi zainteresirani potencijalni prijavitelji projekata (fizičke i pravne osobe u sustavu PDV-a, poljoprivredne zadruge, lokalne akcijske grupe, jedinice lokalne i regionalne samouprave) da popune priloženi obrazac za prijavu idejnog projekta u sektoru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Moguće je prijaviti projekte koji su sukladni sadašnjim IPARD procedurama i objavljenim pravilnicima za provedbu IPARD programa (u svim mjerama), ali i projekte koji nisu u skladu s IPARD procedurama.

Ovaj poziv ima za cilj prikupljanje projektnih prijedloga na osnovu kojih će Ministarstvo poljoprivrede programirati daljnje mjere i natječaje za korištenje EU fondova za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj u 2014.g., ali i u periodu od 2014. do 2020.

Ispunjeni obrazac  šalje se u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Poziv za iskazivanje interesa za prijavu projekata koji će se financirati u 2014.g. iz jednog od EU fondova za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj «.

Obrazac za iskazivanje interesa za prijavu projektnih prijedloga možete naći na dnu ovoga članka.

Natječajna dokumentacija