Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama KK.04.1.1.01 Otvoreni poziv
  • Objavljeno:
  • 10.10.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Energetska učinkovitost
Datum otvaranja natječaja: 10.10.2017.
Rok za prijavu: 17.01.2018.
Iznosi sredstava €: 15.200.000
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije (OIE).

Cilj: poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljivi prijavitelj: mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti:
– aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
– aktivnosti energetske obnove
– Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
– Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada
– upravljanje projektom i administracija
– promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 114.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 350.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 20.000.000,00 HRK

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenoga 2017.g.

Krajnji rok prijave: 17. siječnja 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com