Potpora za distribuciju nenacionalnih europskih filmova – Program automatske potpore za kinematografe (EACEA/09/2016)
  • Objavljeno:
  • 16.02.2016.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija
Tema/sektor: Kultura
Datum otvaranja natječaja: 12.02.2016.
Rok za prijavu: 01.08.2017.
Iznosi sredstava €: 20.200.000
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća
Partneri: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Prioritet potprograma MEDIA je između ostalog i podupiranje distribucije u kinima transnacionalnim marketingom, brendiranjem, distribucijom i izlaganjem audiovizualnih projekata. Potprogramom MEDIA pruža se potpora za uspostavu sustava potpore za distribuciju nenacionalnih europskih filmova putem distribucije u kinima i putem svih drugih platformi, kao i za aktivnosti međunarodne prodaje, a posebno titlovanje, sinkronizaciju i zvučni opis audiovizualnih djela.

Prihvatljivi prijavitelji su europski kinematografski distributeri uključeni u komercijalnu aktivnost namijenjenu kako bi film približila široj publici u svrhu iskorištavanja filma u kinima i čije aktivnosti pridonose ostvarenju gore navedenih ciljeva. Podnositelji zahtjeva moraju biti osnovani u jednoj od država koje sudjeluju u potprogramu MEDIA i moraju biti u izravnom ili većinskom vlasništvu državljana tih država.

Prihvatljive mjere su:
Stvaranje potencijalnih sredstava razmjernih broju plaćenih ulaznica prodanih tijekom referentnog razdoblja (2015.) za nenacionalne europske filmove u zemljama sudionicama potprograma MEDIA, do utvrđene gornje granice po filmu i prilagođenih za svaku zemlju.
- Dodatno ulaganje: potencijalna sredstva koja tako stvori svako poduzeće potrebno je dodatno ulagati u:
Modul 1.: koprodukciju nenacionalnih europskih filmova;
Modul 2.: stjecanje prava na distribuciju, naprimjer uz pomoć minimalnih jamstava, za nenacionalne europske filmove;
Modul 3. troškove uređivanja (tisak, sinkroniziranje i podslovljavanje), promocije i oglašavanja za nenacionalne europske filmove.
Film mora većinski producirati producent ili više producenata iz zemalja koje sudjeluju u potprogramu MEDIA, a stručnjaci iz tih zemalja moraju dati značajan doprinos suradnjom na filmu. Film mora biti igrani, animirani ili dokumentarni film trajanja preko 60 minuta i iz zemlje koja nije zemlja distribucije. Film se ne smije sastojati od alternativnog sadržaja (opera, koncerata, performansa itd.) ili oglašavanja. Da bi film bio prihvatljiv, prvo autorsko pravo na film ne smije biti starije od 2012. godine.

Ukupan raspoloživi proračun iznosi 20.200.000,00 EUR. Financijski doprinos Unije ne smije premašiti 40%, 50% ili 60% ukupnih prihvatljivih troškova, ovisno o zemlji iz koje potječe film i područje distribucije.

Rokovi za slanje zahtjeva su:
Proizvodnja –  29. travanj 2016. godine
Dodatna ulaganja – unutar roka određenog za svaki modul i do 1. kolovoza 2017. godine

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.