Postupak izravne dodjele strateškog projekta – aglomeracija Nin – Privlaka – Vrsi Ograničeni poziv
  • Objavljeno:
  • 14.11.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Infrastruktura, Zaštita prirode i okoliša
Datum otvaranja natječaja: 10.11.2017.
Rok za prijavu: 09.02.2018.
Iznosi sredstava €: 29.996.578
Prijavitelji: Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Cilj: usklađivanje aglomeracija Nin – Privlaka – Vrsi s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Prihvatljivi prijavitelji:
- udruge

Prihvatljivi partneri:
- javni isporučitelj vodnih usluga – Vodovod Vir d.o.o., Vir.

Prihvatljive aktivnosti:
- mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za piće rekonstrukcijom, odnosno sanacijom, mreža opskrbe vode za piće
– mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom/obnovom/nadogradnjom javnih sustava odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje)
– izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
– mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:  224.974.341,34 HRK

Krajnji rok prijave: 9. veljače 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.