Podrška razvoju Centara kompetencija KK.01.2.2.03. Ograničeni poziv
  • Objavljeno:
  • 29.03.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Ostalo
Datum otvaranja natječaja: 26.06.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 104.797.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Klasteri
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: dodjela državnih potpora za razvoj Centara kompetencije i povezanih projekata istraživanja, razvoja i inovacija.

Svrha (cilj): poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz razvoj Centara kompetencija i provedbu istraživačko razvojnih projekata poslovnog sektora (osobito onih usmjerenih na razvoj i primijenjena istraživanja i komercijalizaciju rezultata) unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2020., a koji uključuju učinkovitu suradnju.

Za potrebe Poziva definirana su tri modela CEKOM-a:

Model 1.

A. U kojem je CEKOM organizacija za istraživanje i širenje znanja (izuzev javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija koja ima učinkovitu suradnju s najmanje dva poduzetnika i po potrebi s jednom ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja (javnih ili privatnih) na projektima istraživanja i razvoja.

B. U kojem je CEKOM zajednica prijavitelja između najmanje dva poduzetnika i jedne ili više javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja.

Model 2. U kojem je CEKOM Inovacijski klaster koji uključuje najmanje tri poduzetnika i po potrebi jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja.

Model 3. U kojem je CEKOM pravni subjekt koji upravlja istraživačkom infrastrukturom.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 785.977.500,00 HRK

Najniža vrijednost potpore: 7.485.500,00 HRK

Najviša vrijednost potpore:  112.282.500,00 HRK

Natječajna dokumentacija je dostavljena svim prihvatljivim prijaviteljima s Liste odabranih prijavitelja za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija (CEKOM).

Prijavitelji s Liste odabranih prijavitelja iz pred-odabira, mogu svoje projektne prijedloge podnijeti u periodu od 15. svibnja 2017do 31. prosinca 2017. g.

Listu odabranih prijavitelja možete preuzeti ovdje.

VAŽNO – 3. ISPRAVAK POZIVA
Dana 04. listopada 2017. godine objavljena je treća izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu, odnosno primjenjuje se od 04. listopada 2017.

Dokumentacija – Treći ispravak Poziva

12.06.2017. – VAŽNA OBAVIJEST:
Obavještavamo Vas kako se u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta “Podrška razvoju centara kompetencija”, referentna oznaka: KK.01.2.2.03., izmjenjuje rok za dostavu projektnih prijedloga sa 16. lipnja 2017. na 26. lipnja 2017. 

08.05.2017. – VAŽNA OBAVIJEST:
Obavještavamo Vas kako se u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta “Podrška razvoju centara kompetencija”, referentna oznaka: KK.01.2.2.03., izmjenjuje rok za dostavu projektnih prijedloga, budući su u tijeku pripreme izmjene natječajne dokumentacije, sa 15. svibnja 2017. na 16. lipnja 2017.

VAŽNO – 1. ISPRAVAK POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OGRANIČENOM POSTUPKU DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA TRAJNOG MODALITETA “PODRŠKA RAZVOJU CENTARA KOMPETENCIJA”, referentna oznaka KK.01.2.2.03. Dana 09. lipnja 2017. godine objavljena je prva izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu, odnosno primjenjuje se od 09. lipnja 2017.g. Prijavitelji s Liste odabranih prijavitelja iz pred-odabira, mogu svoje projektne prijedloge podnijeti u periodu od 16. lipnja 2017. do 28. prosinca 2017. 

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.