Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih UP.02.2.2.05 (Ograničeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 21.03.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Socijalna uključenost
Datum otvaranja natječaja: 20.03.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Iznosi sredstava €: 8.400.000
Prijavitelji: Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Cilj: daljnja podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji: ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge za djecu i mlade te su definirane u Operativnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016. i to kako slijedi: 12 ustanova socijalne skrbi:

- Dječji dom Zagreb;

- Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb;

- Odgojni dom Bedekovčina;

- Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ – Lovran;

- Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ – Selce;

- Odgojni dom Mali Lošinj;

- Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka;

- Centar za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“ – Slavonski Brod;

- Dom za djecu „Maestral“ – Split;

- Dom za odgoj djece i mladeži Split;

- Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek;

- Dom za odgoj djece i mladeži Osijek.

Prihvatljive aktivnosti: grupirane su po elementima projekta:

- Upravljanje projektom i administracija;

- Aktivnosti razvoja, širenja i pružanja izvaninstitucijskih usluga za djecu, mlade i obitelji te koordinacija s drugim relevantnim pružateljima socijalnih usluga u zajednici;

- Aktivnosti unaprjeđenja kompetencija stručnjaka za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih usluga, te osiguranje održivosti usluga;

- Aktivnosti usmjerene na promociju alternativnih oblika skrbi, senzibilizaciju i osvještavanje šire javnosti, stručnjaka i roditelja o potrebama i zaštiti prava djece i mladih u riziku od izdvajanja iz obitelji, djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djece i mladih s problemima u ponašanju te njihovih obitelji;

- Promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 63.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 6.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100%

Krajnji rok prijave: ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima utvrđenima za predmetni postupak dodjele, a kojima se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.