Otvoren javni poziv za procjenu i unapređenje inovativnog kapaciteta poduzeća
  • Objavljeno:
  • 09.06.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poduzetništvo
Datum otvaranja natječaja: 09.06.2017.
Rok za prijavu: 01.10.2017.
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Predmet: cjelovita procjena tehnološko-inovacijskog kapaciteta poduzeća najpoznatijom metodologijom – IMP3ove

Europska poduzetnička mreža Hrvatske omogućava procjenu tehnološko-inovacijskog kapaciteta za 21 poduzeće. Procjena obuhvaća dva posjeta poduzeću od strane inovacijskih savjetnika certificiranih od strane Europske komisije i AT Kearney-a. Analiza inovacijskog potencijala radi se pomoću  Imp3rove metodologije i uspoređuje s podacima drugih sličnih poduzeća. Poduzeće će na kraju, uz pomoć savjetnika, izraditi akcijski plan i inovacijsku strategiju.

Koristi za tvrtku:
– usporedba vlastitih performansi s prosjekom svih poduzeća koji pripadaju istoj industriji i usporedba s 10% najbrže rastućih poduzeća u uzorku, temeljeno na najvećoj svjetskoj analitičkoj bazi podataka o upravljanju inovacijama;
– dobivanje jasne slike o vlastitim kompetitivnim snagama i identificiranje područja s najvećim potencijalom za napredak;
– opcija savjetovanja prije, za vrijeme i nakon procjene inovacijskog potencijala od strane savjetnika;
– smjernice za poboljšanje upravljanja inovacijama tj. izradu inovacijske strategije.

O alatu Imp3ove:
– preporučeni certificirani alat Europske komisije razvijen od strane AT Kearneya, jedne od vodećih svjetskih konzultantskih poduzeća;
– nudi cjeloviti pristup upravljanju inovacijama i dubinsku analizu inovacijske strategije, organizacije i kulture, životnog vijeka inovativnih proizvoda, pokretačkih faktora i inovacijskih rezultata;
– preko 5.000 poduzeća diljem svijeta su uspješno provele Imp3rove procjenu;
– prilagodba uzorka za usporedbu temelji se na veličini poduzeća, teritorijalnosti i pripadnosti industriji prema NACE klasifikaciji.

Iskustva su pokazala da najveću korist od tehnološko-inovacijske procjene mogu imati poduzeća koja:
– strategiju rasta temelje na inovativnim proizvodima, uslugama, procesima ili/i inovativnom poslovnom modelu;
– su prisutne na tržištu najmanje 4 godine;
– imaju najmanje 10 zaposlenika;
– imaju potencijal za rast poslovanja i broja zaposlenika.

Način prijave:
– za sudjelovanje u tehnološko inovacijskoj procjeni potrebno se prijaviti putem obrasca OVDJE

Prvi rok za prijavu je 01.07.2017.
U slučaju preostalih mjesta, drugi rok za prijavu je 01.10.2017.

Poduzeće se samom prijavom obvezuje da će alocirati 8 dana za provođenje procjene.

Način odabira
– na temelju odgovora iz upitnika i ocjena pristiglih prijava, izvršit će se bodovanje poduzeća i formirat će se rang lista. U slučaju jednakog broja bodova, prednost će imati poduzeća koja su se prije prijavila te će se odabrati prvih 21 najbolje ocijenjenih koja će ostvariti pravo na procjenu.