Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje Ograničeni poziv
  • Objavljeno:
  • 26.10.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje
Datum otvaranja natječaja: 24.10.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 419,78
Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj: Doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj i povećanje kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama kroz podizanje razine spremnosti DUZS-a, kao središnjeg tijela u nacionalnom sustavu upravljanja u kriznim situacijama, i za prevenciju te pravodobne i adekvatne reakcije u slučajevima pojave katastrofa.

Specifični ciljevi:
- Osposobljavanje i opremanje 231 pričuvnika DIP CZ-a
– Osposobljavanje 50 pripravnika vatrogasaca DVIP-a te opremanje centara DIP CZ-a
– Nabavljena potrebna pojedinačna zaštitna i spasilačka oprema, te oprema za Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja
– Postizanje bolje informiranost poslodavaca, udruga i opće javnosti o mogućnostima sudjelovanja njihovih djelatnika i članova u sustavu civilne zaštite.

Prihvatljivi prijavitelj:
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Prihvatljive aktivnosti:
- Aktivnosti nastale u svrhu pripreme projekta
– Marketinške aktivnosti povezane s jačanjem svijesti o sustavu civilne zaštite u RH
– Aktivnosti povezane s edukacijom i osposobljavanjem članova intervencijskih postrojbi
– Nabava opreme potrebne za opremanje intervencijskih postrojbi DUZS-a
– Vanjska usluga upravljanja projektom
– Mjere za informiranje i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 55.970.924,39 HRK

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2017.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com