NAJAVA: Natječaj za provedbu podmjere 6.3., tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
  • Objavljeno:
  • 07.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Iznosi sredstava €: 20.168.212
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Zadruge, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Prihvatljivi korisnici: mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000,00 EUR do 7.999,00 EUR.

Zahtjev za potporu mogu podnijeti mala poljoprivredna gospodarstva koja su organizacijskih oblika:

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,

- obrt registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

- trgovačko društvo registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),

- zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti:

- aktivnosti sukladno članku 15., stavak 1. i stavak 2. Pravilnika isključujući za natječaj kupnju jednogodišnjeg bilja i sjemenja,

- prihvatljive aktivnosti provode se na ruralnom području sukladno definiciji ruralnog područja iz članka 3. Pravilnika.

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET aplikacije, a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 151.261.593,00 HRK. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85%, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Indikativni datum objave natječaja je 27. studeni 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je 27. prosinca 2017. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.