Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017.g. Otvoreni poziv
  • Objavljeno:
  • 14.11.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Mladi, Informacijske i komunikacijske tehnologije
Datum otvaranja natječaja: 10.11.2017.
Rok za prijavu: 10.12.2017.
Iznosi sredstava €: 140.000
Prijavitelji: Udruge
Partneri: Udruge
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj: informiranje šire javnosti o Europskoj uniji, članstvu RH u Europskoj uniji, o temama koje se komuniciraju i politikama koje se raspravljaju u institucijama EU i koje se provode na razini EU, o donesenim odlukama koje utječu na svakodnevni život hrvatskih građana, na kvalitetu života, na jednake mogućnosti i ravnopravnost građana članica EU; informiranje o pravima i obvezama koji proizlaze iz članstva RH u Europskoj uniji te prednostima koje se pružaju hrvatskim građanima kao građanima EU i to kroz organizaciju i provedbu predavanja, edukacija, konferencija, radionica i sličnih aktivnosti kojima se informiraju građani o EU i članstvu RH u Uniji.

Specifični cilj: informiranje mlađe populacije o Europskoj uniji, njezinim prednostima za mlade unutar EU kao i promicanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, osvješćivanjem prava koja su jednaka za sve unutar EU, osluškujući njihove interese i potrebe.

Prihvatljivi prijavitelji:
- udruge

Prihvatljivi partneri:
- udruge

Prihvatljive aktivnosti:
- poticanje i širenje javne rasprave kroz organizaciju okruglih stolova, javnih debata i dr.
– organiziranje/provođenje predavanja, edukacija, radionica i sl.
– organiziranje seminara, konferencija i tribina za javnost, odnosno širu zajednicu
– organiziranje kulturnih događanja i obilježavanja važnijih datuma vezanih uz EU (kao npr. Dan Europe, Europski tjedan, Tjedan mobilnosti, Dan jezika i sl.
– organiziranje gostovanja predstavnika Institucija EU i dr.
– poticanje komunikacije udruga s općom, ciljanom i stručnom javnosti
– očuvanje vrijednosti i tradicije Republike Hrvatske unutar EU
– informativne i edukativne radionice, EU kvizovi
– razmjena informacija i iskustava s drugim udrugama u području informiranja o EU
– izdavačka djelatnost – letci, brošure, prevođenje, izdavanje i uređivanje informativnih materijala koji se isključivo odnose na projekt.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:  1.050.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 10. prosinca 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.