NAJAVA: Zaželi-Zapošljavanje u lokalnoj zajednici; Otvoreni postupak/trajni poziv
  • Objavljeno:
  • 18.05.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje, Zapošljavanje, Ostalo
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ostalo

Cilj:
- potpora pristupu zapošljavanju i tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada s naglaskom na teško dostupna i ruralna područja i otoke te posljedično smanjenje nezaposlenosti;
- iskoristiti radni potencijal teže zapošljivih osoba i osoba s nižom razinom obrazovanja, odnosno društveno korisnim radom potaknuti socijalnu uključenost njih samih kao i krajnjih korisnika te ublažiti socijalne posljedice nezaposlenosti.

Prihvatljive aktivnosti:
– pomoć i briga o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici;
– obrazovanje i osposobljavanje osoba u nepovoljnom položaju koje će pružati pomoć i brigu korisnicima;
– osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju pomoći i brige korisnicima.

Prihvatljivi prijavitelji:
– jedinice lokalne samouprave;
– neprofitne organizacije.

Indikativni iznos financijske omotnice: 376.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum objave poziva: lipanj 2017.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.