Najava: Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (5a1.2); Otvoreni postupak dodjele
  • Objavljeno:
  • 17.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Zaštita prirode i okoliša
Iznosi sredstava €: 4.550.550
Prijavitelji: Ostalo

Cilj: Unaprijediti znanje o utjecaju klimatskih promjena na okoliš, biološku raznolikost, resurse, ekonomiju i zdravlje te predložiti rješenja i mjere za prilagodbu na klimatske promjene i smanjenje ranjivosti ranjivih sektora na klimatske promjene.

Prihvatljive aktivnosti

Financirat će se istraživački projekti (primijenjena istraživanja) koji doprinose u popunjavanju praznina u znanju o utjecaju klimatskih promjena na ranjive sektore te projekti namijenjeni razvoju baza podataka i modela koji su potrebni za simuliranje fizičkih učinaka klimatskih varijabli i klimatskih promjena na različite identificirane ranjive sektore: vode, šumarstvo, poljoprivredu, biološku raznolikost i prirodne kopnene ekosustave, obale i obalna područja, morske ekosustave i riblje resurse te ljudsko zdravlje. Posebno se potiču istraživanja kojima je cilj identificiranje najučinkovitijih mjera prilagodbe na klimatske promjene za ranjive sektore.

Prihvatljivi korisnici:
– znanstvene, akademske i istraživačke institucije Javne institucije koje se bave klimatskim promjenama i njihovim utjecajima;
– organizacije civilnog društva.

Indikativni iznos financijske omotnice: 34.123.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum objave Poziva: 30. studenog 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.