Najava: Shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima (6iii2.6); Ograničeni (ili otvoreni) postupak dodjele
  • Objavljeno:
  • 18.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Ostalo
Iznosi sredstava €: 2.888.000
Prijavitelji: Fakulteti, Ostalo, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Cilj: cilj je provedba aktivnosti definiranih u planovima upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima). Aktivnosti se provode prema definiranim prioritetima, a u svrhu postizanja ili održavanja povoljnog stanja vrste pri čemu se prate pokazatelji učinkovitosti upravljanja.

Prihvatljive aktivnosti

U cilju unapređenja upravljanja strogo zaštićenim vrstama korisnici će provoditi aktivnosti definirane u planovima upravljanja strogo zaštićenim vrstama. One uključuju istraživanje i praćenje stanja vrste, laboratorijska istraživanja, utvrđivanje i praćenje uzroka smrtnosti, aktivnosti očuvanja i restauracije staništa, aktivnosti za prevenciju šteta uzrokovanih od strane strogo zaštićenih životinja, edukaciju i informiranje dionika, podizanje svijesti i razmjenu znanja, itd. Ove aktivnosti planiraju se provoditi kroz nabavu različitih tipova radova, uključujući i građevinske radove te različitih intelektualnih usluga i usluga terenskih istraživanja. Planirana je nabava potrebne opreme za istraživanja na terenu, uključujući informatičku opremu (hardver i softver). Očekuje se da ćekorisnici poduzeti nekolicinu postupaka javne nabave kako bi postigli definirane rezultate.

Prihvatljivi korisnici:

  • Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
  • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Natura 2000 nanacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
  • Organizacije civilnog društva
  • Sveučilišta, znanstvene i stručne institucije
  • Privatne tvrtke

 

Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 21.660.000,00  HRK. Indikativni iznos bespovratnih sredstava  koji se može dodijeliti je 18.411.000,00 HRK. Indikativni intenzitet potpore iznosi 85,00%. Indikativni datum objave Poziva je 1.10.2017.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.