Najava: Shema kontrole i eradikacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta (6iii2.2); Ograničeni postupak dodjele
  • Objavljeno:
  • 18.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Ostalo
Iznosi sredstava €: 890.666
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ostalo, Pravne osobe, Fizičke osobe

Cilj: cilj je kontrola i eradikacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta (IAS) kako bi se umanjio njihov utjecaj na autohtone vrste i staništa.

Prihvatljive aktivnosti

Ciljani korisnici će biti pozvani na dostavu prijedloga projekata u svrhu provedbe mjera eradikacije i kontrole prioritetnih IAS, uključujući promotivne aktivnosti i aktivnosti podizanja svijesti javnosti, nabavu usluga i opreme, te terenski rad za proces uklanjanja IAS. Na temelju ocjenjenih projekata, naručitelj će potpisati ugovore s odabranim korisnicima za kontrolu i eradikaciju IAS temeljenu na detaljnim mjerama izrađenim za razdoblje od dvije do pet godina. Projekt je namijenjen javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i Natura 2000 područjima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uz poželjno partnerstvo s organizacijama koje su sposobne i imaju kapacitete za poduzimanje aktivnosti vezanih uz eradikaciju IAS.

Prihvatljivi korisnici:

  • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i Natura 2000 područjima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.
  • Pravne osobe i fizičke osobe koje gospodare i/ili upravljaju prirodnim dobrima.
  • Jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave.
  • Organizacije civilnog društva.
  • Sveučilišta, znanstvene i stručne institucije.
  • Privatni sektor

Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 6.688.000,00  HRK. Indikativni iznos bespovratnih sredstava  koji se može dodijeliti je 5.684.800,00 HRK. Indikativni intenzitet potpore iznosi 85,00%. Indikativni datum objave Poziva je 31.6.2017.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.