NAJAVA: Razvoj standarda zanimanja i provedba HKO-a
  • Objavljeno:
  • 02.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zapošljavanje
Prijavitelji: Udruge, Instituti, Fakulteti, Ostalo

Cilj: 

- kontinuirano i sveobuhvatno pružati podrški svim predlagateljima standarda zanimanja, sektorskim vijećima, Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala;

- provoditi formalnu provjeru izrađenih prijedloga standarda u suradnji sa sektorskim vijećima sudjelovati u procesu vrednovanja prijedloga.

Specifični cilj: povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ.

Prihvatljive aktivnosti:

- utvrđivanje strateške utemeljenosti prijedloga standarda zanimanja;

- utvrđivanje sektorske utemeljenosti prijedloga standarda zanimanja;

- utvrđivanje analitičke utemeljenosti analizom trenutačne i dosadašnje ponude i potražnje za odabranim zanimanjem ili skupinom zanimanja;

- provedba Ankete o standardu zanimanja sukladno Smjernicama za izradu standarda zanimanja;

- obrada podataka prikupljenih Anketom o standardu zanimanja;

- stručno vrednovanje inicijalnog grupiranja kompetencija iz Ankete o standardu zanimanja;

- provjera radne verzije prijedloga standarda zanimanja s praktičarima iz područja kroz fokus grupe;

- verifikacija revidirane radne verzije prijedloga standarda zanimanja;

- izrada finalne verzije prijedloga standarda zanimanja.

Prihvatljivi prijavitelji:

- predlagatelji standarda zanimanja;

- poslodavci;

- ustanove;

- instituti;

- obrazovne ustanove;

- komore;

- udruge.

Indikativan iznos financijske omotnice: 5.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 400.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je rujan 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je ožujak 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.