NAJAVA: Razvoj poduzetništva u gradu Petrinja; Otvoreni postupak dodjele
  • Objavljeno:
  • 23.05.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poduzetništvo
Iznosi sredstava €: 2.833.333
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Ostalo

Cilj: podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti u gradu Petrinja kroz poboljšanje konkurentnosti postojećih i poticanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika.

Prihvatljive aktivnosti: izravna potpora stvaranju novih poduzeća, opstanku i rastu postojećih MSP-ova i institucija poslovne podrške, posebno prilagođene za ispunjvanje potreba i potencijala u smislu gospodarskog razvoja odabranih područja. Navedena potpora prvenstveno je namijenjena ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu, marketing i promociju proizvoda, edukacije i u savjetodavne usluge nepohodne za projekt.

Prihvatljivi korisnici:
– mikro, mala i srednja poduzeća,
– obiteljska poljoprivredna gospodarstva
– obrti.

Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 21.250.000,00 HRK. 

U okviru regionalnih potpora intenzitet potpore iznosi za mikro i mala poduzeća 45 %, a za srednja poduzeća 35 %. U okviru de minimis potpora za mikro, mala i srednja poduzeća intenzitet potpore iznosi 85 %.

Indikativni datum otvaranja Poziva: 31. studeni 2017.g

Indikativni datum objave rezultata: 15. svibnja 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.