NAJAVA: Razvoj i unapređenje modela učenja kroz rad te provedba unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju (Otvoreni postupak/privremeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje
Iznosi sredstava €: 6.500.000
Prijavitelji: Fakulteti, Ostalo
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Udruge poslodavaca, Sindikati, Fakulteti, Ostalo

Cilj: poboljšanje relevantnosti  u visokom obrazovanju kroz poboljšanje modela učenja kroz rad.

Specifični cilj: poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja

Prihvatljive aktivnosti:

 -razvoj modela učenja kroz rad;

- unapređenje postojećih modela učenja kroz rad;

- provedba modela stručne prakse;

- povezivanje visokih učilišta s gospodarstvom.

Prihvatljivi prijavitelji: visoka učilišta (javna i privatna).

Potencijalni partneri:

- visoka učilišta (javna i privatna);

- odgojno-obrazovne ustanove;

- ustanove za obrazovanje odraslih;

- nevladine organizacije;

- studentske organizacije;

- strukovne komore i udruženja;

- tijela državne uprave;

- jedinice regionalne i lokalne samouprave;

- trgovačka društva, poslodavci i udruženja poslodavaca;

- sindikati.

Indikativan iznos financijske omotnice: 48.750.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi  400.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1. 800.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je studeni 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je svibanj 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.