NAJAVA: Razvoj i provedba modela suradnje s organizacijama civilnog društva u pružanju izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata kao model pružanja usluga u zajednici (Otvoreni postupak/trajni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Socijalna uključenost
Iznosi sredstava €: 5.400.000
Prijavitelji: Udruge, Zadruge, Ostalo, Parkovi prirode

Cilj: pozitivno utjecati na razinu psihosocijalnog i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji.

Specifični cilj: poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije

Prihvatljive aktivnosti:
- aktivnosti usmjerene na izvaninstitucionalne aktivnosti radne aktivnosti i terapije;
– rekreativno-stvaralačke aktivnosti;
– edukativne radionice;
– skrb o nemoćnim i starijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji;
– aktivnosti organizacije slobodnog vremena;
– razvoja vještina usmjerenih na povećanje konkurentnosti na tržištu rada i druge prihvatljive aktivnosti iz područja psihosocijalnog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije.

Prihvatljivi prijavitelji:
- udruge;
– zadruge;
– druge pravne osobe koje provode aktivnosti usmjerene na psihosocijalno i socijalno uključivanje.

Indikativan iznos financijske omotnice: 40.500.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,000 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2.000.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je listopad  2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je n/p. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.