NAJAVA: Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA chairs; Ograničeni postupak dodjele
  • Objavljeno:
  • 22.05.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Ostalo
Iznosi sredstava €: 1.216.000
Prijavitelji: Ostalo

Cilj:
– omogućiti sinergiju s mjerama iz jedne od horizontalnih aktivnosti programa OBZOR 2020. (H2020) “Širenja izvrsnosti i sudjelovanja“- Twinning i ERA chairs – koja stimulira interakciju s kohezijskom politikom tj. strukturnim fondovima i Strategijom pametne specijalizacije;
– omogućiti uspješnu provedbu H2020 projekata, koji su kroz financiranje znanstvene izvrsnosti poglavito usmjereni na smanjivanje podjele između istraživanja i inovacija, putem pružanja potpore jačanju inovacijskih kapaciteta, infrastrukture i opreme znanstvenih organizacija s utvrđenim razvojnim potencijalom.

Prihvatljive aktivnosti: 

U sklopu programa Obzoru 2020. su formulirane specifične mjere i aktivnosti za širenje izvrsnosti i proširenja sudjelovanja institucija u manje razvijenim regijama sa slabijim rezultatima u iskorištavanju istraživačkih rezultata i sposobnostima inoviranja, a koje imaju potencijal da se razviju u izvrsne institucije sposobne iskorištavati financijska sredstava iz okvirnog programa, ali i drugih programa EU namijenjenih financiranju njihovih djelatnosti. Kako bi se omogućio sinergijski učinak aktivnosti predviđenih unutar specifičnog cilja 1a1 i Obzora 2020, kroz ovu shemu planirano je omogućiti nabavu opreme i manje investicije u IR infrastrukturu za projekte koji su dobili financiranje kroz horizontalne mjere „Širenju izvrsnosti i sudjelovanja“ programa Obzor 2020, a koji su u skladu s Strategijom pametne specijalizacije.

Prihvatljivi prijavitelji:
- ERA Chair: znanstvena organizacija upisana u Upisnik znanstvenih organizacija;
– Twinning: znanstvena organizacija upisana u Upisnik znanstvenih organizacija.

Indikativni iznos financijske omotnice: 9.120.000,00 HRK

Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 1.520.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum objave: 2. studenog 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.