Najava: Provedba pojedinačnih projekata iz intervencijskih planova (9b1.2.2); Ograničeni postupak dodjele
  • Objavljeno:
  • 19.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Infrastruktura, Ostalo
Iznosi sredstava €: 70.600.790
Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Ostalo, Neprofitne organizacije

Cilj: podrška fizičkoj, socijalnoj i gospodarskoj regeneraciji pet pilot područja kroz provedbu integriranih projekata iz odobrenih intervencijskih planova

 Prihvatljive aktivnosti

Ulaganja u objekte javne namjene, ulaganja u izgradnju /rekonstrukciju svih vrsta male osnovne komunalne infrastrukture, izgradnja /rekonstrukcija nerazvrstanih općinskih cesta i postojećeg stambenog fonda, razvoj i provedba socijalnog stanovanja, ulaganja u infrastrukturu i opremu primarne zdravstvene skrbi, ulaganja u temeljnu socijalnu infrastrukturu vezano uz širenje usluga u zajednici, druge aktivnosti koje su potrebne za razvoj infrastrukture

Prihvatljivi korisnici:

Nositelji projekata koji su unaprijed definirani u odobrenim intervencijskim planovima pet pilot područja

MRRFEU, pet malih gradova u pilot područjima i drugi dionici koji će sudjelovati u pripremi intervencijskih planova, općinske i državne ustanove, nevladine organizacije, pružatelji socijalnih i zdravstvenih usluga financirani sredstvima državnog proračuna, neprofitne gospodarske i razvojne organizacije, udruge lokalne samouprave, mala poduzeća u pilot područjima.

Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 529.505.927,05 HRK. Indikativni intenzitet potpore iznosi 85,00%. Indikativni datum objave Poziva je 31.3.2017.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.