NAJAVA: Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje
  • Objavljeno:
  • 22.05.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zdravlje, Zapošljavanje, Ostalo, Socijalna uključenost
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ostalo
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Razvojne agencije, Ostalo

Cilj: podrška održivoj fizičkoj, socijalnoj i gospodarskoj regeneraciji grada Petrinje kroz provedbu integriranog intervencijskog plana s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Prihvatljive aktivnosti:
– Gradnja nove i adaptacija, rekonstrukcija i/ili uklanjanje postojećih građevina;
– uređenje i opremanje građevina društvene, obrazovne, poslovne, javno prometne te sportsko-rekreativne infrastrukture, infrastrukture namijenjene sadržajima u kulturi i kulturne baštine te drugi oblici infrastrukture u skladu s Intervencijskim planom Grada Petrinje;
– izgradnja, kupnja nekretnina (uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište) za potrebe projekata planiranih Intervencijskim planom Grada Petrinje;
– priprema projektne i tehničke dokumentacije; reguliranje doprinosa neophodnih za dobivanje svih potrebnih suglasnosti/odobrenja povezanih uz projektnu dokumentaciju;
– priključci, radovi na priključcima i doprinosi vezani uz stavljanje infrastrukture u funkciju;
– stručni nadzor radova;
– zaštita na radu u fazi izvođenja radova; popratne promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidjljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja te dismeinacije rezultata;
– aktivnosti upravljanja projektom i ostale aktivnosti predviđene Intervencijskim planom Grada Petrinje.

Prihvatljivi prijavitelji: Grad Petrinja te drugi nositelji projekata iz odobrenog Intervencijskog plana Grada Petrinje.

Prihvatljivi partneri: javne ustanove osnovane od strane RH ili JLRS, javna poduzeća u većinskom javnom vlasništvu, regionalni koordinatori i lokalne razvojne agencije, turističke zajednice i udruge.

Indikativni iznos financijske omotnice: 111.688.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum objave Poziva: 31. svibnja 2017.g.

Indikativni datum objave rezultata: 15. studeni 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.