NAJAVA: Provedba intervencijskog plana Grada Benkovca; Ograničeni postupak dodjele
  • Objavljeno:
  • 22.05.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zdravlje, Ostalo, Socijalna uključenost
Iznosi sredstava €: 16.005.333
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ostalo

Cilj: podrška održivoj fizičkoj, socijalnoj i gospodarskoj regeneraciji grada Benkovca kroz provedbu integriranog intervencijskog plana (sufinanciranog kroz EFRR i ESF) s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Prihvatljive aktivnosti:
– Gradnja nove i adaptacija, rekonstrukcija i/ili ukljanjanje postojećih građevina;
– uređenje i opremanje građevina društvene, obrazovne, poslovne, javno prometne te sportsko-rekreativne infrastrukture te infrastrukture namijenjene sadržajima u kulturi i kulturne baštine;
– popratna infrastruktura tehničkog ili administrativnog tipa nužna za održavanje i funkcioniranje navedenih tipova javne infrastrutkure te druge oblike infrastrukture u skladu s Intervencijskim planom Grada Benkovca;
– izgradnja, uređenje i opremanje stambenih jedinica namijenjenih stambenom zbrinjavanju socijalno ugroženih skupina i pojedinaca; kupnja nekretnina (uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište) za potrebe projekata planiranih Intervencijskim planom Grada Benkovca; priprema projektne i tehničke dokumentacije;
– reguliranje doprinosa neophodnih za dobivanje svih potrebnih suglasnosti/odobrenja povezanih uz projektnu dokumentaciju;
– priključci, radovi na priključcima i doprinosi vezani uz stavljanje infrastrukture u funkciju;
– stručni nadzor radova; zaštita na radu u fazi izvođenja radova; popratne promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidjljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja te dismeinacije rezultata;
– aktivnosti upravljanja projektom i ostale aktivnosti predviđene Intervencijskim planom Grada Benkovca.

Prihvatljivi prijavitelji: Grad Benkovac te ostali nositelji projekata iz odobrenog Intervencijskog plana Grada Benkovca.

Prihvatljivi partneri: javne ustanove osnovane od strane RH ili JLRS, javna poduzeća u većinskom javnom vlasništvu, regionalni koordinatori i lokalne razvojne agencije, turističke zajednice i udruge.

Indikativni iznos financijske omotnice: 120.040.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum objave: 31. svibnja 2017.g.

Indikativni datum objave rezultata: 15. studeni 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.