NAJAVA: Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza I (Otvoreni postupak/privremeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zdravlje, Socijalna uključenost
Iznosi sredstava €: 3.600.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ostalo

Cilj:

- promocija zdravlja i zdravih životnih navika;

- smanjenje rizika od bolesti kao posljedice načina života;

- prevencija kroničnih bolesti;

- smanjenje stope morbiditeta;

- jačanje i učinkovitije korištenje ljudskih potencijala u zdravstvenom sustavu;

- uštede na troškovima u zdravstvenom sustavu;

-trajna edukacija iz segmenta zdravstva i zdravstvenih usluga.

Specifični cilj:

poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine;

- promocija zdravlja.

Prihvatljive aktivnosti:

- promicanje zdravlja usmjereno prema građanima kroz izradu metodologija i pripremnih studija;

- osmišljavanje i realizaciju medijskih kampanja;

- održavanje radionica, okruglih stolova, javnih tribina i manifestacija javnog karaktera;

- stjecanje znanja zdravstvenih djelatnika u promicanju zdravlja kroz dodatno obrazovanje, osposobljavanje i studijske posjete.

Prihvatljivi prijavitelji:

- organizacije civilnog društva;

- javne ustanove i institucije u zdravstvenom sektoru;

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

- ustanove na polju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Indikativan iznos financijske omotnice: 27.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 459.000.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.530.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je lipanj 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je siječanj 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.