Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima KK.08.2.1.03. Ograničeni poziv
  • Objavljeno:
  • 31.03.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Socijalna uključenost
Datum otvaranja natječaja: 31.03.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2018.
Iznosi sredstava €: 5.254.317
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet Poziva:

A. Priprema dokumentacije koja je preduvjet za razvoj, prijavu i provedbu projekata iz odobrenih Intervencijskih planova u pet pilot gradova i

B. Izgradnja kapaciteta gradova/nositelja Intervencijskih planova za razvoj i provedbu integriranih programa/alata koji imaju za cilj regeneraciju depriviranih područja

Svrha Poziva: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Ovaj poziv podijeljen je u dvije grupe, u okviru kojih će se pojedinim projektnim prijedlozima dodjeljivati bespovratna sredstva:

Grupa aktivnosti A: Priprema dokumentacije za razvoj, prijavu i provedbu Intervencijskih planova.

Grupa aktivnosti B: Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova.

Prihvatljivi prijavitelji:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima koji su definirani kao nositelji projekata u IP-ovima gradova Belog Manastira (uključujući općinu Darda), Benkovca, Knina, Petrinje i Vukovara.

Prihvatljivi prijavitelji su:

- za projekte iz Intervencijskog plana Grada Belog Manastira: Grad Beli Manastir, Općina Darda;

- za projekte iz Intervencijskog plana Grada Benkovca: Grad Benkovac, Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac; Zavičajni muzej Benkovac;

- za projekte iz Intervencijskog plana Grada Knina: Grad Knin;

- za projekte iz Intervencijskog plana Grada Petrinje: Grad Petrinja, Petrinjska razvojna agencija – PETRA;

- za projekte iz Intervencijskog plana Grada Vukovara: Grad Vukovar.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Grupe aktivnosti A:

- priprema tehničke dokumentacije i tehničkih elaborata;

- izrada studija izvedivosti i analiza troškova i koristi i sl.;

- izrada dokumentacije za nabavu radova, robe ili usluga i sl.;

- izrada elaborata i/ili studije utjecaja zahvata na okoliš;

- razrada investicijskog ciklusa;

- izrada strateških i planskih dokumenata;

- ostale usluge i dokumentacija koje se tiču tehničke pripreme projekta iz odobrenog intervencijskog plana;

- upravljanje projektom/ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava;

- financijska revizija ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

- promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Grupe aktivnosti B:

- Upravljanje intervencijskim planom;

- Edukacije i srodne aktivnosti;

- Savjetodavne usluge u svrhu jačanja kapaciteta prijavitelja i partnera za upravljanje intervencijskim planom;

- Izrada i uspostava informatičkih platformi za planiranje i upravljanje provedbom intervencijskog plana;

- Aktivnosti upravljanja ljudskim kapacitetima, uključujući zapošljavanje kod prijavitelja i partnera za potrebe upravljanja intervencijskim planom;

- Promotivne aktivnosti;

- Ostale aktivnosti koje se tiču upravljanja ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava;

- Financijska revizija projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 39.407.381,00 HRK.

Grupa aktivnosti A:

- ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Grupe aktivnosti A iznosi 26.657.381,00 HRK;

- najviši iznos bespovratnih sredstava koji se u okviru ovog Poziva može dodijeliti pojedinom projektu za financiranje prihvatljivih izdataka u okviru Grupe aktivnosti A iznosi 3.400.000,00 HRK.

Grupa aktivnosti B:

- ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Grupe aktivnosti B iznosi 12.750.000,00 HRK;

- najviši iznos bespovratnih sredstava koji se u okviru ovog Poziva može dodijeliti pojedinom projektu za financiranje prihvatljivih izdataka u okviru Grupe aktivnosti B iznosi 2.550.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih izdataka.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com