Najava: Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih master-planova funkcionalnih regija Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba, Sisačko – moslavačke županije i Bjelovarsko – bilogorske županije; Ograničeni postupak dodjele
  • Objavljeno:
  • 19.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Sve
Iznosi sredstava €: 3.200.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Cilj: ciljevi PDP-a biti će Izrada prometnih Masterplanova.

Prihvatljive aktivnosti

  1. Izrada prometnog masterplana, koja uključuje

-aktivnosti prikupljanja podataka i identifikaciju relevantnih dionika

-analiza postojećeg stanja

-izrada prometnog modela

- definiranje ciljeva i mjera

-definiranje prioritetnih projekata

  1. Provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za prometni masterplan, koja uključuje

- određivanje sadržaja strateške studije

- izrada strateške studije

- osnivanje i rad Povjerenstva

- izrada izvješća o provedenom postupku te Programa praćenja

- provođenje javnih konzultacija (uvida), prikupljanje i obrada relevantnih očitovanja tijela i institucija

- ostale mjere informiranja i konzultiranja šire i zainteresirane javnosti.

  1. Upravljanje projektom

Prihvatljivi korisnici:

Tijela regionalne i lokalne vlast

Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 33.000.000,00 HRK. I

ndikativni intenzitet potpore iznosi 85,00%

Indikativni datum objave Poziva je 30. lipanj 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.