NAJAVA: Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza I (Otvoreni postupak/privremeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje
Iznosi sredstava €: 3.600.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ostalo

Cilj: unaprijediti pristup građana javnim podacima i povećati razinu sudjelovanja građana u lokalnom odlučivanju.

Specifični cilj:

- razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera;

- jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja;

- unaprijediti transparentnost javne uprave;

- unaprijediti kapacitete OCD-a za korištenje otvorenih javnih podataka.

Prihvatljive aktivnosti:

- Inovativno korištenje podataka iz javnog sektora (skupljenih, proizvedenih, reproduciranih i distribuiranih od strane javnog sektora u mnogim područjima djelovanja, kao što su informacije vezane uz društvene, gospodarske, zemljopisne, vremenske, turističke, poslovne, autorske i obrazovne informacije) za poboljšanje postojećih ili isporučivanje novih javnih usluga (uključujući mogućnosti za ponovnu uporabu dokumenata od strane i za osobe s invaliditetom i drugih skupina u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti);

- razvoj IKT/mobilnih aplikacija za razvoj novih javnih usluga i uključivanje građana u procese odlučivanja.

Prihvatljivi prijavitelji:

- organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa;

- javne ustanove;

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Indikativan iznos financijske omotnice: 27.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je lisstopad 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je svibanj 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.