Najava: Energetska obnova javnih zgrada (4c1.4); Otvoreni postupak dodjele
  • Objavljeno:
  • 17.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Energija, Energetska učinkovitost
Iznosi sredstava €: 76.000.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ostalo

Cilj: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora (smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije).

Prihvatljive aktivnosti

A)
– izrada glavnog projekta energetske obnove te izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva o stabilnosti zgrade;
– energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove;
– upravljanje projektom i administracija;
– promidžba i vidljivost projekta;
– podrška korisnicima.

B)
– provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, horizontalne mjere;
– stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu tijekom građenja

 Prihvatljivi korisnici:tijela javne vlasti i vjerske zajednice kao vlasnici zgrada u kojima se obavlja društvena djelatnost ili korisnici zgrada u kojima se obavlja društvena djelatnost pri čemu su zgrade u javnom vlasništvu.

Indikativni iznos financijske omotnice: 380.000.000,00 HRK.

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 40.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore:
– za aktivnosti pod A) 85%
– za aktinosti pod B) od 35% do 60%

Indikativni datum objave Poziva je 30. listopad 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.