NAJAVA: Mjera IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture
  • Objavljeno:
  • 21.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Ostalo
Iznosi sredstava €: 29.333.334
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Predmet: ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture.

Prihvatljive aktivnosti:

- ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda;

- ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda;

- ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora;

- ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju;

- ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila;

- ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda;

- ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.

Prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

- štednji energije ili smanjuju utjecaj na okoliš, uključujući obradu otpada;

- unaprjeđenju sigurnosti, higijeni, zdravstvenih i radnih uvjeta;

- podupiru obradu ulova komercijalne ribe koja ne može biti namijenjena za prehranu ljudi;

- u vezi su s preradom nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade;

- u vezi su s preradom ekoloških proizvoda akvakulture;

- rezultiraju novim ili poboljšanim proizvodima, novim ili poboljšanim procesima, ili novim ili poboljšanim sustavima upravljanja i organizacije.

Prihvatljivi troškovi:

- kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za preradu proizvoda;

- kod ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda, troškovi opremanja objekata za preradu proizvoda, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

- kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

- kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za maloprodaju te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad objekta za maloprodaju, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

- kod ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila, troškovi kupnje i/ili opremanja specijaliziranih vozila, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

- kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda, troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava (uključujući i licencirane računalne programe) za potrebe rada objekata za preradu proizvoda, i/ili uređaja za klimatizaciju prostorija objekta za preradu proizvoda i/ili ostale opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

- kod ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda, troškovi kupnje opreme i/ili sustava za videonadzor objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

- opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu) i troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije.

Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

Prihvatljivi prijavitelji:

- pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva, ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu;

- potpora se dodjeljuje isključivo mikro, malim i srednjim poduzećima.

Sredstva javne potpore za sufinanciranje osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela.

Ukupan iznos sredstava: 220.000.005,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava po korisniku: 7.500.000,00 HRK.

Indikativni datum objave natječaja je lipanj 2017.g.

Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.