Mjera IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture
  • Objavljeno:
  • 26.05.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Ostalo, Zaštita prirode i okoliša
Datum otvaranja natječaja: 25.05.2017.
Rok za prijavu: 01.09.2017.
Iznosi sredstava €: 16.000.000
Prijavitelji: Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: aktivnosti stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture.

Prihvatljivi korisnici: javno ili privatno tijelo te fizička osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i za provedbu operacija.

Prihvatljive aktivnosti: 
– nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije ili neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova;
– promicanje kvalitete i dodane vrijednosti bilo registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem ili izravnim stavljanjem na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem proizvoda;
– doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu;
– doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Europske unije;
– sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije;
– vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke.

Sredstva javne potpore: 16.000.000,00 EUR

Najviši iznos potpore po korisniku: 5.000.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 1. srpanj 2017.g.

Natječaj možete preuzeti ovdje.

Pravilnik možete preuzeti ovdje.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.