NAJAVA: Mjera I.8. Zaštita zdravlja i sigurnost
  • Objavljeno:
  • 21.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zdravlje, Sigurnost, Ostalo
Iznosi sredstava €: 9.080.840
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Fizičke osobe, Ostalo

Predmet: ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta.

Prihvatljivi prijavitelji: vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.

Prihvatljivi troškovi u području osiguranja: troškovi nabave:

- čamaca za spašavanje i/ili hidrostatskog uređaja za otpuštanje čamaca za spašavanje;

- osobnih lokacijskih uređaja koji mogu biti ugrađeni u prsluk za spašavanje i radnu odjeću ribara;

- osobne opreme za plutanje, a posebno hidro-termo odijela ili odijela za preživljavanje, koluta i prsluka za spašavanje;

- signalnih baklji i raketa;

- sprava za dobacivanje konopa;

- sustava za spašavanje čovjeka u moru (MOB);

- opreme za gašenje požara kao što su aparati za gašenje požara, vatrogasni pokrivači, detektori požara i dima, aparati za disanje;

- protupožarnih vrata;

- zapornih ventila na spremniku za gorivo;

- detektora plinova i alarmnih sustava za plin;

- kaljužnih pumpi i alarma;

- opreme za radiovezu ili satelitsku komunikaciju;

- vodonepropusnih poklopaca grotala i vrata;

- osigurača na strojevima kao što su vitla ili mrežna vitla;

- prolaza i pristupnih ljestvi;

- rasvjete za potragu, rasvjete na palubi ili rasvjete za nuždu;

- sigurnosnih uređaja za otpuštanje u slučaju zapinjanja ribolovnog alata za podvodne prepreke;

- sigurnosnih kamera i monitora;

- opreme i dijelova potrebnih za poboljšanje sigurnosti na palubi.

Prihvatljivi troškovi u području zdravlja: za operacije u cilju poboljšanja zdravstvenih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su sljedeći troškovi:

- nabava i postavljanje pribora za prvu pomoć;

- nabava lijekova i uređaja za hitno liječenje na plovilu;

- nabava usluga telemedicine uključujući elektronske tehnologije, opremu i medicinsko snimanje koje se na plovilu upotrebljavaju za savjetovanje na daljinu;

- nabava vodiča i priručnika za poboljšanje zdravlja na plovilu;

- provedba informativnih kampanja za poboljšanje zdravlja na plovilu.

Prihvatljivi troškovi u području higijene: za operacije u cilju poboljšanja higijenskih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su troškovi nabave:

- sanitarnih prostorija;

- kuhinjskih prostorija i opreme za prostorije za skladištenje hrane;c) uređaja za pročišćavanje vode u pitku vodu;

- opreme za čišćenje radi održavanja sanitarnih uvjeta na plovilu;

- vodiča i priručnika za poboljšanje higijene na plovilu, uključujući programske alate.

Prihvatljivi troškovi u području radnih uvjeta: za operacije u cilju poboljšanja radnih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su troškovi nabave:

- ograda na palubi;

- zaklona na palubi i osuvremenjivanja kabina radi pružanja zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta;

- predmeta povezanih s unaprjeđenjem sigurnosti u kabinama te sa osiguravanjem zajedničkih prostora za posadu;

- opreme za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta;

- boja i gumenih podloga za sprječavanje klizanja;

- opreme za zvučnu i toplinsku izolaciju i opreme za poboljšanje ventilacije;

- radne odjeća i sigurnosne odjeća ;

- znakova za hitne slučajeve i sigurnosnih znakova;

- usluga analize rizika i procjene u cilju utvrđivanja rizika za ribare u lukama ili na plovilu kako bi se poduzele mjere za sprječavanje ili smanjenje rizika;

- vodiča i priručnika o poboljšanju radnih uvjeta na plovilu.

Sredstva javne potpore za sufinanciranje osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela.

Ukupan iznos sredstava: 68.106.300,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava po korisniku: 400.000,00 HRK.

Indikativni datum objave natječaja je kolovoz 2017.g.

Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.