Najava: Mjera 19 – LEADER – CLLD, Podmjera 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, tip operacije 19.3.1. Priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine
  • Objavljeno:
  • 25.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Prijavitelji: Udruge
Partneri: Udruge, Ostalo

Prihvatljivi korisnici: odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2 i lokalni dionici s područja LAG-a koji su odabrani za sudjelovanje u projektu suradnje.

Prihvatljivi partneri: lokalne akcijske grupe te lokalna javna i privatna partnerstva na ruralnom ili urbanom području koji provode neku vrstu lokalne razvojne strategije, unutar ili izvan EU.

Prihvatljivi troškovi:

- priprema aktivnosti suradnje lokalne akcijske grupe (troškovi putovanja i smještaja tijekom traženja partnera za suradnju;

- troškovi prijevoda, simultanog prijevoda, organizacije sastanaka, itd.;

- specifična znanja vezana uz djelokrug planiranog projekta suradnje) i provedba aktivnosti suradnje lokalne akcijske grupe (troškovi provedbe međuteritorijalnih projekata suradnje – unutar granica RH;

- troškovi provedbe transnacionalnih projekata suradnje – između država članica ili s trećim državama).

Indikativni datum objave natječaja je 2. svibnja 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je 3. srpnja 2017. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.