Najava: Mjera 16 – Suradnja, Podmjera 16.1. Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.2. Operativne skupine
  • Objavljeno:
  • 25.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Ostalo
Partneri: Fizičke osobe, Ostalo

Prihvatljivi korisnici: operativne skupine u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru.

Prihvatljivi partneri: fizičke i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi troškovi:

- tekući troškovi za rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta;

- izravni troškovi provedbe projekta, uključujući i istraživačke aktivnosti vezane za pojedini praktični projekt ako su primjenjive na temelju detaljnog plana.

Indikativni datum objave natječaja je 1. prosinca 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je 1. veljače 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.