Najava: Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjera 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
  • Objavljeno:
  • 25.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda, Infrastruktura
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi troškovi: građenje (gradnja novih/rekonstrukcija postojećih) i/ili opremanje nerazvrstanih cesta (u naselju s najviše 5 000 stanovnika).

Indikativni datum objave natječaja je 9. listopada 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je 8. prosinca 2017. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.