Najava: Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
  • Objavljeno:
  • 25.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Fizičke osobe

Prihvatljivi korisnici:

- poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata

- fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima

Potpora se dodjeljuje za novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije započeta od vremena podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi:

- provođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu;

- prihvatljive su aktivnosti iz sektora: turizam u ruralnom području, tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira, usluge u ruralnim područjima, prerada/ trženje proizvoda.

Indikativni datum objave natječaja je 13. lipnja 2017. godine. Indikativni datum krajnjeg roka prijave je 14. kolovoza 2017. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.