NAJAVA: Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, Podmjera 2.1. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.3. Savjetovanje šumoposjednika
  • Objavljeno:
  • 01.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje, Poljoprivreda
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Savjetovanje u okviru ovoga tipa operacije obuhvaća minimalno pitanja povezana sa zaštitom prirodnih staništa divlje flore i faune i zaštitom ptica kao i Okvirnu direktivu o vodama, mora se odnositi na najmanje jedan EU prioritet za ruralni razvoj a može obuhvaćati i sljedeće teme:

- održivo gospodarenje šumskim ekosustavima uključujući savjete o svim relevantnim obvezama iz Nature 2000;

- ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama uključujući smjernice protokola iz Kyota o pravilima za gospodarenje šumama i promjenama u korištenju zemljišta i šumarstva;

- savjetovanje o poboljšanim procesima, tehnikama i tehnologijama za povećanje produktivnosti, savjetovanje o udruživanju u proizvođačke grupe, udruge i slične organizacije s ciljem povećanja produktivnosti i učinkovitosti u gospodarenju usitnjenim šumskim zemljištem i većoj učinkovitosti u šumarskom sektoru;

- upravljanje zajedničkim vrstama rizika s kojim se susreću šumoposjednici (nepovoljni klimatski događaji, šumski požari, biljne bolesti koje prijete šumskim ekosustavima, štetnici i ekološki incidenti);

- savjetovanje o sigurnosti pri šumskim radovima, sječi i pridobivanju drveta.

Popis je indikativan i nije konačan te može obuhvatiti i druga pitanja koja su povezana s gospodarskom i ekološkom učinkovitošću šumskih gospodarstava. Daljnja specifikacija bit će određena godišnjim planom provedbe mjere 02.

Prihvatljivi troškovi u provedbi podmjere 2.1. su:

- troškovi za stručne osobe/savjetnike: plaće/naknade, dnevnice, putni troškovi i smještaj;

- indirektni troškovi;

- vanjske usluge;

- troškove za pripremu i izradu materijala za savjetovanje;

- trošak prostora (lokacije) gdje se održava savjetovanje (u slučaju grupnog savjetovanja).

Indikativni datum objave natječaja je 1. veljače 2017. godine. Indikativni datum krajnjeg roka prijave je 3. travnja 2017. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.