NAJAVA: Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, Podmjera 2.1. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.1. Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i ekološkoj poljoprivredi
  • Objavljeno:
  • 01.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje, Poljoprivreda

Savjetovanje u okviru ovog tipa operacije mora se odnositi na najmanje jedan EU prioritet za ruralni razvoj i obuhvaćati najmanje jednu od sljedećih tema:

- višestruka sukladnost, relevantni kriteriji i održavanje poljoprivredne površine u stanju pogodnom za pašu ili uzgoj, minimalni zahtjevi za korištenje gnojiva i sredstva za zaštitu bilja i drugi obvezni uvjeti utvrđeni posebnim propisima koji uređuju isto područje;

- održiva upotreba pesticida (minimalnih zahtjevi za upotrebu sredstava za zaštitu bilja, zahtjevi za posjedovanjem dozvole za korištenje sredstava kao i ispunjavanje obveze osposobljavanja, uvjeti za sigurno skladištenje, provjera primjene strojeva i pravila o uporabi pesticida u blizini vode i drugim područjima ranjivim na nitrate kako je određeno posebnim propisima koji uređuju isto područje);

- dobra poljoprivredna praksa za gospodarstva izvan područja ranjivih na nitrate kao i zahtjevi koji se odnose na onečišćenje fosforom sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje;

- poljoprivredno-okolišne prakse uključujući i savjete o operacijama financiranim preko mjera »Poljoprivreda okoliš i klimatski promjene« i »Ekološki uzgoj« sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje;

- Natura 2000 područja i područja visoke prirodne vrijednosti uvedene na temelju Uredbe o ekološkoj mreži;

- zaštita voda;

- prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje, bioraznolikost i zaštita voda.

Popis tema o kojima će biti ponuđeni savjeti iz stavka 1. ovoga članka je indikativan i nije konačan. Daljnja specifikacija biti će određena godišnjim planom provedbe mjere 02.

Prihvatljivi troškovi u provedbi podmjere 2.1. su:

- troškovi za stručne osobe/savjetnike: plaće/naknade, dnevnice, putni troškovi i smještaj;

- indirektni troškovi;

- vanjske usluge;

- troškove za pripremu i izradu materijala za savjetovanje;

- trošak prostora (lokacije) gdje se održava savjetovanje (u slučaju grupnog savjetovanja).

Indikativni datum objave natječaja je 1. veljače 2017. godine. Indikativni datum krajnjeg roka prijave je 3.  travnja 2017. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.