NAJAVA: Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, Podmjera 2.1. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  • Objavljeno:
  • 01.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje, Poljoprivreda

Savjetovanje u okviru ovog tipa operacije mora se odnositi na najmanje jedan EU prioritet za ruralni razvoj i obuhvaćati najmanje jednu od sljedećih tema:

- upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom

- primjena novih tehnologija, proizvoda i procesa u poljoprivredi u cilju povećanja konkurentnosti

- energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije (energija iz biomase, solarna energija, energetski učinkovita rješenja za plastenike i objekte za životinje)

- upravljanje prirodnim resursima (tehnike navodnjavanja, plodnost tla i sl.)

- standardi sigurnosti na radu i standardi sigurnosti vezani uz poljoprivredno gospodarstvo (zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva, rad sa strojevima u poljoprivredi)

- suradnja, tržišna orijentacija, opskrbni lanci i lokalna tržišta

- poljoprivredno računovodstvo ili

- poljoprivredna i nepoljoprivredna diversifikacija.

Popis tema je indikativan i nije konačan. Daljnja specifikacija bit će određena godišnjim planom provedbe mjere 02.

Prihvatljivi troškovi u provedbi podmjere 2.1. su:

- troškovi za stručne osobe/savjetnike: plaće/naknade, dnevnice, putni troškovi i smještaj;

- indirektni troškovi;

- vanjske usluge;

- troškove za pripremu i izradu materijala za savjetovanje;

- trošak prostora (lokacije) gdje se održava savjetovanje (u slučaju grupnog savjetovanja).

Indikativni datum objave natječaja je 1. veljače 2017. godine. Indikativni datum krajnjeg roka prijave je 3.  travnja 2017. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.