NAJAVA: Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, Podmjera 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.1. Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj
  • Objavljeno:
  • 01.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda

Prihvatljivi troškovi::

- stručne osobe: plaće/naknade, putni troškovi, dnevnice i smještaj;

- pripremu i izradu materijala/nastavnih sredstava i opreme;

- korištenja prostora u kojem se održava program osposobljavanja;

- sudionike izobrazbe: troškovi puta, smještaja i osvježenja;

- indirektni troškovi.

Prihvatljive aktivnosti:

- osigurati provedbu programa osposobljavanja;

- osigurati odgovarajuće kapacitete u smislu kvalificiranog i stručnog osoblja te njihovu redovitu obuku;

- osigurati provedbu programa osposobljavanja na cijelom području RH;

- osigurati odgovarajuće mjesto i prostor za provedbu programa osposobljavanja;

- prikupljati informacije o provedenom programu osposobljavanja radi ocjene uspješnosti, a u cilju daljnjeg unapređenja istog;

- prikupljati informacije o potrebama i interesu poljoprivrednika za programom osposobljavanja.

Indikativni datum objave natječaja je 1. veljače 2017. godine. Indikativni datum krajnjeg roka prijave je 3.  travnja 2017. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.