NAJAVA: Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi faza I (Otvoreni postupak/privremeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje
Iznosi sredstava €: 3.072.000
Prijavitelji: Udruge, Ostalo
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ostalo

Cilj: razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje civilnog i javnog sektora.

Specifični cilj:

- razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera;

- jačanja civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Prihvatljive aktivnosti:

- jačanje kapaciteta svih dionika uključenih u proces sudioničkog upravljanja te podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi;

- razvoj i uspostava sudioničkih modela upravljanja u kulturi;

- priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa;

- umrežavanje dionika uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi;

- adaptacija prostora i opremanje.

Prihvatljivi prijavitelji:

- predstavnici civilnog sektora (organizacije civilnog društva -udruge, umjetničke organizacije);

- predstavnici javnog sektora (jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

- javne ustanove u kulturi kojima su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave).

Indikativan iznos financijske omotnice: 23.040.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 550.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2.500.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je rujan 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je travanj 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.